Listopad 2013

AA - Killing you

30. listopadu 2013 v 23:26 | Emily Nightmare |  Asking Alexandria

You loved me for all the wrong reasons
There's nothing but pain left here I know
What's killing me is that I'm killing you

Three years of torment and torturous love
Stained with tears and mistrust,
Enough is enough
I can't hold you any longer in this hell I'm in
Cause your heart is too weak for me to break it again
All the mistakes that I've made...
You forgave, what the fuck? You shouldn't have stayed
You'd always said "there's so much love in you"
I can't believe that you can't see that

You loved me for all the wrong reasons
I'm not the same as I used to be
There's nothing but pain left here I know
What's killing me is that I'm killing you

Do you remember the beginning?
Heartbeats one and the same?
Living smitten in Texas
Burning bright as a flame
So young and in love, no care what anyone said
'Til my soul grew cold and my heart turn dead

What went so wrong with me?
Why did I break this?
Why was I so blind and fucking dumb to see?
That we were perfect 'til I turned around and gave in to debauchery
This is your chance to escape this, my goodbye with a last kiss
Yeaaah!
'Cause I know deep down you know that

You loved me for all the wrong reasons
I'm not the same as I used to be
There's nothing but pain left here I know
What's killing me is that I'm killing you

You loved me for all the wrong reasons
I'm not the same as I used to be
There's nothing but pain left here I know
What's killing me is that I'm killing you
Překlad
Milovala jsi mě ze všech těch špatných důvodů
Nezbylo ve mně nic jiného než bolest
Zabíjí mě to, že tě zabíjím

Tři roky muk a bolestivé lásky
potříšněny slzami a pochybami
Už toho bylo dost
Už tě nemůžu déle držet v tomto pekle, ve kterém se nacházím
protože tvé srdce je příliš slabé na to, abych ho znova zlomil
Všechny ty chyby, co jsem kdy udělal...
jsi mi odpustila, kurva proč? Neměla jsi tu zůstávat
Vždycky jsi říkala "V tobě je strašně moc lásky"
Nemůžu věřit tomu, že nevidíš...

Že jsi mě milovala ze všech těch špatných důvodů
Nejsem takový, jaký jsem býval
Nezbylo ve mně nic jiného než bolest
Zabíjí mě to, že tě zabíjím

Pamatuješ si, jak jsme začali?
Jak naše srdce tepala ve stejném rytmu?
Zblázněni jeden do druhého jsme žili v Texasu,
hořeli jasně jako oheň
Tak mladí a zamilovaní, nestarali jsme se o to, co kdo říkal
Než má duše vychladla a srdce zemřelo

Co se to se mnou stalo?
Proč jsem to všechno zničil?
Proč jsem byl až tak slepý a hloupý, abych viděl
že nám bylo skvěle, než jsem otočil a začal si užívat
Tohle je tvá šance k útěku, loučím se posledním polibkem
Yeaaah!
Protože vím, že v hloubi duše víš

Že jsi mě milovala ze všech těch špatných důvodů
Nejsem takový, jaký jsem býval
Nezbylo ve mně nic jiného než bolest
Zabíjí mě to, že tě zabíjím

Milovala jsi mě ze všech těch špatných důvodů
Nejsem takový, jaký jsem býval
Nezbylo ve mně nic jiného než bolest
Zabíjí mě to, že tě zabíjím

♫ i.i

9. listopadu 2013 v 20:25 | Emily Nightmare |  Music

••• Hot minute ••• American Bands ••• Screamo/Punk goes pop

••• Interpreters ••• Covers ••• Two steps from hell

••• Czech Bands ••• Another Bands ••• European Bands ••• Mixed


A Day To Remember - Better Off This Way

9. listopadu 2013 v 17:18 | Emily Nightmare |  A Day To Remember

Text:I wonder if you'll notice,
If they lock me up and throw away the key
Try to be open minded,
You've got a lot to learn in the ways of me
You always got to say something,
I'm none of your concern but you won't listen at all
You know I'd rather say nothing,
And just be proud of myself for tearing down these walls

When you fall I'll be the only one who looks away
When you call I'll be the first to tell you I can't stay
It's all over, I found a better way to help keep you from me
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh

You gotta keep this coming,
Tell it like you know it but you don't know nothing
Your call, we can settle this like gentlemen,
Or meet me out the back to end it all and start again
My whole life's spent waiting,
Ever since I can remember been anticipating your fall,
And God let it be a long one
Can't let go of my grudge till I know you're done

When you fall I'll be the only one who looks away
When you call I'll be the first to tell you I can't stay
It's all over, I found a better way to help keep you from me
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh

You want it, you've got It
You've always been such a waste of time
You want it, you've got It
A friend of yours is no friend of mine
You want it, you've got It
When will you act your age
You want it, you've got It
You're the reason things have to change

Woah-oh, woah-oh
You're the reason things have to change
Woah-oh, woah-oh

When you fall I'll be the only one who looks away
When you call I'll be the first to tell you I can't stay
It's all over, I found a better way to help keep you from me
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh
I'm better off this way
Woah-oh, woah-oh
I'm better off this way

Překlad
Zajímalo by mě, zda by sis všimla
kdyby mě zamkli a zahodili klíč
zkus otevřít mysl,
máš se ještě co učit v mých způsobech
Vždycky musíš něco říct
já nejsem tvoje starost ale ty vůbec neposloucháš
víš že bych raději nic neříkal
a byl na sebe pyšný že jsem ty zdi zbořil

Když upadneš, budu ten jediný kdo odvrátí zrak
Když zavoláš, budu ten první kdo ti řekne že nemůže zůstat
To je konec, našel jsem lepší způsob, který pomůže si tě držet od těla
Takhle je mi líp
woaah oh
Takhle je mi líp
woahh oh

Musíš to nechat přijít
řekni to jak to znáš, ale stejně nic nevíš
tvůj telefonát, můžeme to vyřešit jako pánové
nebo se setkáme abychom to dokončili a znovu začli
Trávím celý svůj život čekáním
už od té doby co si vzpomínám,že jsem předvídal tvůj pád
a Bůh to dlouho nechal být
Nemůžu nechat jít moji zášť dokud nebudu vědět, že jsi hotov

Když upadneš, budu ten jediný kdo odvrátí zrak
Když zavoláš, budu ten první kdo ti řekne že nemůže zůstat
To je konec, našel jsem lepší způsob, který pomůže si tě držet od těla
Takhle je mi líp
woaah oh
Takhle je mi líp
woahh oh

Máš to co chceš
vždy jsi byl taková ztráta času
Máš to co chceš
Tvůj přítel už není můj
Máš to co chceš
kdy se budeš chovat podle toho kolik ti je
Máš to co chceš
Ty jsi ten důvod proč se věci musí změnit

woaah oh
Ty jsi ten důvod proč se věci musí změnit
woaah oh

Když upadneš, budu ten jediný kdo odvrátí zrak
Když zavoláš, budu ten první kdo ti řekne že nemůže zůstat
To je konec, našel jsem lepší způsob, který pomůže si tě držet od těla
Takhle je mi líp
woahh oh
Takhle je mi líp

A Day To Remember - It's Complicated (Audio)

9. listopadu 2013 v 17:12 | Emily Midnight Massacre |  A Day To Remember
Text:


Here we go again, another night of being bummed
I keep to myself, avoid society
And cancel plans with everyone
I know cause its just how it always ends
Our bond will break cause you can't relate
To anyone, to anything at all

You brought your worst and I'm right here
Now I've seen it all, and it's never been so clear

You're not the person that I knew back then
It's all too late to set things straight cause
everything has been
You're not the person that I knew back then
Lets try and act like this didn't happen
Follow your friends like you ever had them

You still know me
Still not cut out for this sort of thing
Never want to be, caught in between
I need constant reminders of everything
So what! It's who I am, but I think I played it off so
well
I just hold it in, no matter how I've been, so nobody,
nobody can tell

You brought your worst and I'm right here
Now I've seen it all, and it's never been so clear

You're not the person that I knew back then
It's all too late to set things straight cause
everything has been
You're not the person that I knew back then
Lets try and act like this didn't happen
Follow your friends like you ever had them

I won't sleep till the break of dawn
(Break of dawn!)
I cant let our problems find me here
So everybody come on!

You brought your worst and I'm right here
Now I've seen it all, and it's never been so clear

You're not the person that I knew back then
It's all too late to set things straight cause
everything has been
You're not the person that I knew back then
Lets try and act like this didn't happen
Follow your friends like you ever had them

You're not the person that I knew back then
It's all too late to set things straight cause
everything has been
You're not the person that I knew back then
Lets try and act like this didn't happen
Follow your friends like you ever had them

Překlad:
Jsme tu zase, další noc smutku
Můžu držet sebe, vyhnu se společnosti a zruším plány s každým
Já vím, protože to je to jak to vždy končí
Naše pouto se zlomí protože nemůže souviset s nikým, k ničemu, vůbec

Přivezl jste si to nejhorší a jsem tady
Teď jsem viděl to všechno a to nikdy nebylo tak jasné

Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Je to všechno příšliš pozdě, aby se dali věci do pořádku jak byli
Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Zkusíme se chovat jakoby se nic nestalo
Následuj své přátele jako by jste je někdy měl

Pořád mě znáš
Pořád ještě nejsem stvořený pro takový věci
Nikdy nechci být chycen, chycený mezi
musím neustále připomínat všechno
Tak co! To je kdo já jsem, hrál jsem to tak dobře Jen jsem ho držel bez ohledu na to jaký jsem byl, tak nikdo, nikdo nemůže říct

Přivezl jste si to nejhorší a jsem tady
Teď jsem viděl to všechno a to nikdy nebylo tak jasné

Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Je to všechno příšliš pozdě, aby se dali věci do pořádku jak byli
Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Zkusíme se chovat jakoby se nic nestalo
Následuj své přátele jako by jste je někdy měl

Nebudu spát až na přelomu svítání
(Přelomu svítání!)
Nemohu nosit naše problémy odtuď
Takže všichni do toho!

Přivezl jste si to nejhorší a jsem tady
Teď jsem viděl to všechno a to nikdy nebylo tak jasné

Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Je to všechno příšliš pozdě, aby se dali věci do pořádku jak byli
Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Zkusíme se chovat jakoby se nic nestalo
Následuj své přátele jako by jste je někdy měl

Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Je to všechno příšliš pozdě, aby se dali věci do pořádku jak byli
Nejsi člověk, kterého jsem znal tenkrát
Zkusíme se chovat jakoby se nic nestalo
Následuj své přátele jako by jste je někdy měl

A Day To Remember - I'm Made of Wax, Larry, What Are You Made Of?

9. listopadu 2013 v 16:59 | Emily Midnight Massacre |  A Day To Remember

Text:

Don't blink they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone,
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand,
Don't you let me down!

So run like hell,
Sleep with one eye open,
You can forgive or forget,
You will tell everyone the damage done,
Too bad, you can't stop me
You can't stop me now.

I'll be there just to watch you fall,
So don't push me, I've got nothing to lose.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone,
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand,
Don't you let me down.

{Oops,} there I go again,
I mean its so damn hard to come back from the mess that you've made.
I'm the answer to no one thought you're so,
You're a snake and I contest.
Just use your head.

I'll be there just to watch you fall,
so don't push me, I've got nothing to lose.

Don't blink, they wont even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone,
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand,
Don't you let me down.

Come on
Ooooooohhhhhh!

Everybody's out to get me.
Any moment could be my last.
This is it, you can take it or leave.
Will you run?
I will stand on my own two feet.
Just breathe.
Just breathe.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone,
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand,
Don't you let me down.

Don't blink, they won't even miss you at all,
And don't think that I'll always be gone,
You know I've got you like a puppet in the palm of my hand,
Don't you let me down.

Oh!
Překlad:
Klidně nemrkej, stejně jim nebudeš chybět
nemysli si, že budu pryč navždycky
Víš, že tě ovládám jako loutku
tak ne, že mě zklameš!

Klidně běž jak o život,
spi na půl oka
Můžeš odpustit nebo zapomenout
ale stejně budeš všem muset říct, co všechno jsi způsobil
Taková škoda, že mě nemůžeš zastavit
Už mě nemůžeš zastavit

Budu tu jen, abych viděl jak padneš
Tak do mě nestrkej, prostě nemám co ztratit

Klidně nemrkej, stejně jim nebudeš chybět
nemysli si, že budu pryč navždycky
Víš, že tě ovládám jako loutku
tak ne, že mě zklameš!

Tak jsem zase tady,
chci říct, že je sakra těžký vrátit se přes to všechno, co jsi způsobil
Já jsem ta odpověď na to, co by nikdy nikoho nenapadlo
na to, že jsi takovej had a já vyhrávám
stačí, abys použil hlavu

Budu tu jen, abych viděl jak padneš
Tak do mě nestrkej, prostě nemám co ztratit

Klidně nemrkej, stejně jim nebudeš chybět
nemysli si, že budu pryč navždycky
Víš, že tě ovládám jako loutku
tak ne, že mě zklameš!

Všichni se na mě vrhli,
jakýkoliv moment by mohl být můj poslední
To je ono, ber, nebo nech být
utečeš?
Ne, budu stát na svých vlastních nohou
jen dýchej
jen dýchej

Klidně nemrkej, stejně jim nebudeš chybět
nemysli si, že budu pryč navždycky
Víš, že tě ovládám jako loutku
tak ne, že mě zklameš!

Klidně nemrkej, stejně jim nebudeš chybět
nemysli si, že budu pryč navždycky
Víš, že tě ovládám jako loutku
tak ne, že mě zklameš!

A Day To Remember - All i want

9. listopadu 2013 v 16:51 | Emily Midnight Massacre |  A Day To Remember

Akustická verze:Text:


I'm always screaming my lungs out
till my head starts spinning.
Playing my songs is the way I cope with life.
Won't keep my voice down.
Know the words I speak are the thoughts I think out loud.

I like to keep things honest.
I'm a safe bet like your life's staked on it. For real.
I'd hate to keep you all wondering.
I'm constant like the seasons, and I will never be forgotten man.

Let's leave no words unspoken
and save regrets for the broken.
Will you even look back when you think of me?

All I want is a place to call my own,
and mend the hearts of everyone who feels alone
Whoa
You know to keep your hopes up high and your head down low.
Keep your hopes up high and your head down low.

Still got something left to prove.
It tends to keep things moving.
While everyone around me says my last days are looming overhead
But what the hell do they think they know?
I keep my head above the water while they drown in the undertow.

Let's leave no words unspoken
and save regrets for the broken.
Will you even look back when you think of me?

All I want is a place to call my own,
and mend the hearts of everyone who feels alone
Whoa
You know to keep your hopes up high and your head down low.
All I want is a place to call my own,
and mend the hearts of everyone who feels alone
Whoa
You know to keep your hopes up high and your head down low.

If you take it from me,
Live your life for yourself.
Cause when it's all said and done you don't need anyone else.
Come on!

So let's get back to when everything seemed perfect.
Not a worry in the world, tell me was this all worth it?
I get what I want, so everyone's always judging me.
I'm not afraid of anything, and I've got the whole world in front of me.

All I want is a place to call my own,
and mend the hearts of everyone who feels alone
Whoa
You know to keep your hopes up high and your head down low
All I want is a place to call my own,
and mend the hearts of everyone who feels alone
Whoa
You know to keep your hopes up high and your head down low

Keep your head down low.
Keep your head down low.
Keep your hopes up high and your head down low.
Překlad:
Vždy si řvu z plných plic
Do té doby než se mi začne točit hlava.
Hraní mých songů je cesta, kterou se vyrovnávám se životem.
Nechci držet svůj hlas dole.
Vím že slova co říkám sou myšlenkym které si myslím nahlas.

Mám rád věci poctivé.
Já jsem sázka na jistotu,stejně jako tvůj život. Opravdu.
Nenávidím, jak vás udržuju v přemýšlení.
Jsem stálý jako roční období, a nikdy nebudu zapomenut, chlape.

Tak nenechme žádné slovo nevysloveným,
a lítost si schovejme pro ty rozpadlé.
Budeš se vlastně vůbec ohlížet zpátky, když na mě pomyslíš?

Všechno, co chci je místo, které bych nazýval svým vlastním,
a léčit srdce všem, kteří se cítí sami
whoa
Víš jak si udržet svoje naděje je vysoko a svou hlavu dole
Udržet své naděje vysoko a svou hlavu dole.

Stále mám co dokazovat.
Mám tendenci udržet věci v pohybu.
Zatímco mi všichni říkají, že mé poslední dny jsou na obzoru.
ale co si k čertu myslí, že ví?
Držím hlavu nad vodou, zatímco oni se topí ve spodních proudech

Tak nenechme žádné slovo nevysloveným,
a lítost si schovejme pro ty rozpadlé.
Budeš se vlastně vůbec ohlížet zpátky, když na mě pomyslíš?


Všechno, co chci je místo, které bych nazýval svým vlastním,
a léčit srdce všem, kteří se cítí sami
whoa
Víš jak si udržet svoje naděje je vysoko a svou hlavu dole
Všechno, co chci je místo, které bych nazýval svým vlastním,
a léčit srdce všem, kteří se cítí sami
whoa
Víš jak si udržet svoje naděje je vysoko a svou hlavu dole


Jestliže sis to ode mne vzal,
Žij svůj vlastní život.
Protože když se to všechno řeklo a udělalo, nepotřeboval jsi nikoho jiného.
tak pojď!

Tak se vraťme do dob, kdy se vše zdálo perfektní.
Na světě není strach, řekni mi, bylo to všechno za to?
Získal jsem to, co jsem chtěl, takže mě vždy všichni soudili.
Nebojím se ničeho, mám celý svět před sebou.


Všechno, co chci je místo, které bych nazýval svým vlastním,
a léčit srdce všem, kteří se cítí sami
whoa
Víš jak si udržet svoje naděje je vysoko a svou hlavu dole
Všechno, co chci je místo, které bych nazýval svým vlastním,
a léčit srdce všem, kteří se cítí sami
whoa
Víš jak si udržet svoje naděje je vysoko a svou hlavu dole


Držet svou hlavu nízko.
Držet svou hlavu nízko.
Udržet své naděje vysoko a svou hlavu dole.

Abandon All Ships - Take one last breath

9. listopadu 2013 v 16:27 | Emily Midnight Massacre |  Abandon All Ships

Text:

Take one last breath
You're about to jump to your death
You're about to jump to your death

Sail away from the shoreline
Sail away from the shore
I'm in front of Heaven's door.

Sail away from the shoreline
Sail away from the shore
I'm in front of Heaven's door.

Captain! Captain!
Before the sail rips
Captain! Captain!
I see the enemy ships
Captain! Captain!
Before the sail rips
Gasp for air
Abandon All Ships!

The currents strong, the waves will rise
The binding chains made me realize
Sin is the anchor, holding you down.
I'm on a cruise to Paradise.
I'm done with sin, I've paid my price.
God is your captain, change your direction
Abandon All Ships!

We'll part the sea
(Choose your side)
Don't come with me
(You decide)
We'll part the sea
Don't come with me

Sail away from the shoreline
Sail away from the shore
I'm in front of Heaven's door

Oh!

Look what we've built, walking the plank of guilt.[x2]
Look what we've built, walking blindfolded.
Look what we've built, blinded walking on the plank of guilt.
Look what we've built

The currents strong, the waves will rise
The binding chains made me realize:
Sin is the anchor
Holding you down

I'm on a cruise to paradise
I'm done with sin, I've paid my price
God is your captain, change your direction
Abandon All Ships.

Překlad:

Naposledy se nadechni
Za chvíli skočíš do své smrti
Za chvíli skočíš do své smrti

Odplout od pobřeží
Odplout od břehu
Jsem před nebeskými dveřmi

Odplout od pobřeží
Odplout od břehu
Jsem před nebeskými dveřmi

Kapitáne! Kapitáne!
Přední plachta se trhá
Kapitáne! Kapitáne!
Vidím nepřátelské lodě
Kapitáne! Kapitáne!
Přední plachta se trhá
Lapám po vzduchu
Opusťte všechny lodě !

Silné proudy, vlny se zvednou
Závazné řetězy mě donutili si uvědomit
Hřích je kotva, která tě drží dole
Jsem na cestě do ráje.
SKoncoval jsem s hříchem, zaplatil jsem svou cenu.
Bůh je tvůj kapitán, změň svůj směr
Opustťe všechny lodě !

Jsme součástí moře
(Zvol si svou stranu)
Nechoď se mnou
(Ty rozhodni)
Jsme součástí moře
Nechoď se mnou

Odpluješ od pobřeží
Odpluješ od břehu
Jsem před nebeskými dveřmi

Ó

Podívej co jsme stvořili, chodíme po prknu viny.
Podívej co jsme stvořili, chodíme slepě
Podívej co jsme stvořili, slepě choíme po prknu viny.
Podívej co jsme stvořili,

Silné proudy, vlny se zvednou
Závazné řetězy mě donutili si uvědomit
Hřích je kotva, která tě drží dole

Jsem na cestě do ráje.
SKoncoval jsem s hříchem, zaplatil jsem svou cenu.
Bůh je tvůj kapitán, změň svůj směr
Opustťe všechny lodě !

Asking Alexandria - Killing you

6. listopadu 2013 v 22:03 | Emily Midnight Massacre
¨Hahahaha

OLN- covers

3. listopadu 2013 v 0:45 | Emily Midnight Massacre |  Our Last Night
Tento blog pomalu ale jistě zanedbávám, štve mě to.
Pokusím se to nějak nahradit.
V poslední době mě zaujaly písničky, o kterých jsem si myslela, že si je NIKDY nepustím. A vida, přece jen se našel důvod. Skupina OLN přezpívala některé písničky.Musím říct, že hodně z nich stojí za to!Troufli si na písničku mladé rebelky Miley Cyrus.

Originál:


OLN:

sničku s dokonalým klipem od Imagine Dragons.

Originál:OLN:Ale i písničku od jedné známé zpěvačky Adele.

Original:OLN